2%Aj Vy môžete prispieť 2% z Vašich daní na projekt pomoci významným osobnostiam našej spoločnosti, ktorí sa v období zaslúženého odpočinku dostali do stavu núdze. Podporte BABIE LETO – občianske združenie za pekné posledné roky. Ďakujeme.

Dovoľujeme si uviesť praktické informácie k poukázaniu dane (Zdroj: www.rozhodni.sk):

NAŠE ÚDAJE

 • Názov:     BABIE LETO – občianske združenie za pekné posledné roky
 • Právna forma:     občianske združenie
 • Obec, PSČ, ulica, číslo:     Bratislava, 811 06, Banskobystrická 4
 • IČO:     30847745

POSTUP

TERMÍNY

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

 1. ZAMESTNANEC - používa VYHLÁSENIE (editovateľná verzia RTF) a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (word) (ak použijete iné tlačivo Vyhlásenia, je to v poriadku – musí však obsahovať správne údaje v súlade s §50 Zákona o dani z príjmov – prečítajte si OZNÁMENIE MF SR k VYHLÁSENIU + Stanovisko finančnej správy)
 2.  FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (editovateľné PDF)
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (editovateľné PDF)
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (word)
  b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (word)
 4. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)
  a) Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom (editovateľné PDF)