O násBABIE LETO – občianske združenie za pekné posledné roky vzniklo ako dobrovoľná nezisková organizácia a pri jej zrode stála spomienka na skvelých ľudí, ktorí v aktívnom veku svojho života významne obohatili spoločnosť svojimi športovými, vedeckými či umeleckými výkonmi a dielami a ktorí získali pre našu krajinu významné ocenenia a rešpekt. Dnes zaslúžene tvoria živú súčasť našej histórie.

Nie každého však doviedla trajektória života k spokojnému odpočinku a niektorí z nich možno potrebujú našu pomoc. S úctou a vďakou sme sa rozhodli vyhľadávať týchto výnimočných ľudí a následne zorganizovať v rámci našich možností pomoc – toto je hlavné poslanie nášho občianskeho združenia.

Náš projekt by nemohol vzniknúť bez aktívnej pomoci dobrých ľudí. Naša doterajšia skúsenosť hovorí, že napriek neľahkej spoločenskej situácii sa stále nájde dostatok ľudí, ktorých dokáže nadchnúť možnosť zúčastniť sa dobrej veci. Niektorí z nich sa už pri vzniku združenia nezištne a bez akýchkoľvek nárokov rozhodli každoročne vyčleniť zo svojej podnikateľskej činnosti časť prostriedkov, ktoré majú napomôcť úspešnému štartu projektu pomoci.

Činnosť budeme zatiaľ vykonávať prostredníctvom našich členov bez nároku na odmenu. Aj v prípade, že sa neskôr naša činnosť už nebude dať zabezpečovať svojpomocne, chceme striktne zachovať doterajšiu nízkonákladovú rozpočtovú filozofiu. O výške príspevkov získaných od darcov Vás budeme pravidelne informovať na našej webovej stránke, na ktorej Vám predstavíme aj náš realizačný tím.

Osudy známych osobností Slovenska plánujeme priebežne dokumentovať a zverejňovať s nádejou, že takto skromným dielom prispejeme k obnove spoločenskej pamäti a k upevneniu pocitu spolupatričnosti. Považujeme to za dôležité aj s ohľadom na nasledujúce generácie, pre ktoré sa môžu raz stať príbehy našej elity inšpiráciou a príkladom.

Poteší nás, ak nás budete informovať, pokiaľ vo vašom okolí žije takáto osobnosť, ktorú by potešila naša pomoc, a to aj v prípade, že dotyčná osoba už nie je medzi nami a pomoc potrebujú jej najbližší.

Plánov do budúcnosti máme veľa, ale aj obrovskú chuť pomáhať. Okrem vyhľadávania a pomoci osobnostiam pripravujeme výstavy, vernisáže a iné spoločenské podujatia, ktoré budeme organizovať v našej galérii (jej otvorenie plánujeme koncom roku 2013). Budeme úprimne radi, ak sa nášmu združeniu podarí pomôcť preklenúť náročné životné situácie týchto výnimočných osobnností a prispieť k tomu, aby si pokojne užili babie leto svojho života.