Z rodinného archívu MUDr. Evy Sirackej, DrSc.

  • May 22nd at 12:30pm
nom výskume v Ústave experimentálnej onkológie SAV až do roku 1991. Riešila predovšetkým problémy rezistencie a citlivosti nádorov na žiarenie. V roku 1983 bola odmenená Národnou cenou za účasť na výskume heterogenity nádorových buniek. Založila Československú spoločnosť pre rádioterapiu, rádiológiu a fyziku a bola členka viacerých odborných spoločností doma aj v zahraničí.

V roku 1990 založila v Bratislave Ligu proti rakovine, ktorá sa stala členom Európskej asociácie líg proti rakovine a Medzinárodnej únie proti rakovine. Svetová medicínska asociácia ju zaradila medzi 65 popredných lekárov sveta. Stala sa tak členkou klubu elitných doktorov z 55 krajín sveta. Je nositeľkou mnohých domácich a medzinárodných ocenení a vyznamenaní, je prvou Európankou, ktorej Svetová zdravotnícka organizácia udelila Sasakawa Health Prize a Parlament EU ju menoval za Občianku Európskej únie ako uznanie za celoživotnú prácu v onkológii.

S manželom Jánom, ktorý je tiež lekár-onkológ, žijú v Bratislave. Majú syna Vladimíra.

fotografia FOTO: Biely plášť si oblieka doktorka Siracká vyše šesťdesiat rokov.

fotografia FOTO: Manželia Ján a Eva Sirackí so synom Vladkom.

fotografia FOTO: Eva a Ján Sirackí sú lekári. Ich jediný syn Vladimír si nezvolil toto povolanie.

fotografia FOTO: MUDr. Ján Siracký v leteckej uniforme.

fotografia FOTO: Mladá lekárska rodina: mama Eva, otec Ján a syn Vladimír.

fotografia FOTO: Eva Siracká sa s manželom nikdy nehádala. Svoje výhrady či ponosy vždy porozprávala psíkovi Abbe – v manželovej prítomnosti. Vraj je to veľmi účinné.

fotografia FOTO: Počas vysokoškolského štúdia hrávala Eva Siracká, za slobodna Veselá (prvá sprava), basketbal.

fotografia FOTO: Oáza oddychu Evy Sirackej.

fotografia FOTO: MUDr. Eva Siracká, CSc. v svojej pracovni.

fotografia FOTO: Tím lekárov na stavbe Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Manželia Sirackí v ňom dlhé roky pracovali.

fotografia FOTO: Eva Siracká s manželom Jánom.

fotografia FOTO: Doktorka Siracká vždy pozorne počúva kolegu či pacienta.

fotografia FOTO: Eva Siracká (v strede) patrila do okruhu tých, s ktorými sa americký prezident G. W. Bush (tretí zľava) stretol počas návštevy Slovenska.

FOTO: archív MUDr. Eva Siracká, DrSc.