Babie leto "parčík pre Antónia"

  • December 11th at 8:40pm

Parčík pre Antónia

Ďakujeme všetkým, čo sa pričinili o to, že sochu Antonovi Srholcovi sme mohli dnes poobede odhaliť! Dali sme to! 😇❤️!