Komunitná záhrada Babie leto

  • July 20th at 5:53pm

Začiatkom roka naše o.z. podalo žiadosť na MC Staré Mesto o možnosť podieľať sa na revitalizácii nevyužívanej plochy na Radlinského ulici, medzi komplexom Nova Mýtna a Blumental II /viď štúdia nižšie/

Našou snahou je reagovať na potreby občanov nie len v okolí Blumentalu, ale aj v celej mestskej časti. Chceli by sme vytvoriť nový priestor pre voľnočasové aktivity, ktoré nebudú ľudí v okolí rušiť, ale naopak poskytnú im po diskusii priestor, ktorý im v Starom meste chýba.

O výsledku našej snahy vás budeme informovať na našej web stránke.

KOMUNITNA_ZAHRADA_BABIE_LETO_STUDIA_reduced (1).pdf