Dr. h. c. Anton Srholec

(* 12. jún 1929, Skalica – + 7. január 2016, Bratislava) Slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ, charitatívny pracovník, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra RESOTY. “Babie leto býva krátke, krásne, plné pokoja a radosti po horúcom a namáhavom lete. Vítam OZ Babie leto, ktoré má za cieľ pomáhať tím, ktorým život viac sľuboval, než daroval. Vytvárajú spoločenstvo ľudí, ktorí sa snažia aj pri skromných podmienkach urobiť zo života niečo pekné a zmysluplné. Pokladám si za česť stáť pri ľuďoch, ktorí sa nevzdávajú a chcem byť ich hrdým ambasádorom.”

Anton Srholec ambasádor OZ Babie Leto – za pekné posledné roky.