Podporte násMilí priatelia, ak by Ste sa rozhodli podporiť náš projekt pomoci osobnostiam spoločenského života v núdzi, môžete tak učiniť nasledovnými spôsobmi:

  • poukázaním finančného daru na účet združenia
  • poukázaním 2% z Vašej dane z príjmu
  • dobrovoľníckou činnosťou pri zabezpečovaní programu pomoci
  • odporučením vhodného prijímateľa našej pomoci z radov známych osobností, ktorí sa momentálne nachádza v stave núdze
  • propagovaním nášho projektu

Bankový účet, kde môžete poukázať finančný dar:

Tatra banka, a. s.:   2625034031 / 1100

(v prípade, že chcete pomôcť aj poukázaním 2% z Vašich daní, tu nájdete potrebné informácie)

Všetkým veľmi pekne ďakujeme.